Wie ben ik?

 Michiel heeft ruime ervaring met beleids- en advieswerkzaamheden en in het coachen en vormgeven van teams binnen het sociaal domein. Hij is enthousiast, gedreven, zorgvuldig, strategisch, analytisch, sociaal, praktisch en weet van aanpakken.


Michiel wordt enthousiast op het moment dat hij complexe vraagstukken binnen het sociaal domein kan vertalen naar beleid en praktische oplossingen. Hij is als geen ander in staat om een (project)team aan zich te binden, te enthousiasmeren en richting te geven.

Ervaring

Michiel is van origine gymnastieker. Hij heeft zeven jaar voor de klas gestaan en een eigen praktijk gehad voor kinderen met (motorische) achterstanden. Daarna heeft hij verschillende rollen en management functies vervuld binnen een provinciale Sportorganisatie. Momenteel is hij ruim zes jaar werkzaam als senior beleidsadviseur sport en is in 2023 gestart met Kijk op Beleid Consultancy. Tevens is hij initiatiefnemer van het platform Kijk op Ontwikkeling. Een kennisplatform over opvoeding, groei en ontwikkeling van kinderen.


Michiel heeft verschillende regelingen en aanpakken, zoals de combinatiefunctionaris/ buursportcoach regeling en JOGG aanpak, binnen gemeenten ge├»mplementeerd. Ook heeft hij als kwartiermaker een lokaal bureau opgezet voor sport, cultuur, kinder- en jongerenwerk. Als beleidsadviseur sport is hij breed bekend met vraagstukken op het gebied van sportstimulering en sportaccommodaties.  


Neem contact op om vrijblijvend te onderzoeken of wij wat voor elkaar kunnen betekenen. 

Aanbevelingen

Wat zeggen de mensen die met Michiel hebben samengewerkt over zijn vaardigheden?

Merijn Snoek,

voormalig wethouder Haarlem:


"Voor mij als wethouder was het een groot plezier om met Michiel samen te werken! Samen knokken om de sportdoelen van Haarlem te realiseren. Hij was het aanspreekpunt voor al onze sportrelaties en dat deed hij altijd gedreven en professioneel. Als Michiel aan een dossier werkt, dan weet je dat hij er 100% voor gaat. Dat hij vasthoudt totdat een resultaat is bereikt. Door zijn enthousiaste uitstraling is hij benaderbaar en prettig om mee samen te werken. Maar Michiel is ook niet bang om lastige beslissingen te nemen of mee te delen. Een echte professional met hart voor de sport!"

Nanda van der Wiel,

voormalig manager Team Sportservice:


"Michiel is een integrale denker een strateeg die mensen aan zich weet te binden.
Goed in het analyseren van problemen en het breed aanvliegen van oplossingen. Hij is een uitmuntende spreker. Weet de vernieuwingen handen en voeten te geven. Vertaler van strategie naar operatie. Heeft een zeer goede kijk op integrale aanpak in wijken waarbij sport en bewegen, talentontwikkeling belangrijke aandachtspunten voor hem zijn. Ik heb alle 7 jaren met heel erg veel plezier samengewerkt en genoten van zijn enorme drive!"